Normen en waarden

De afgelopen jaren is de voetbalwereld een aantal keer negatief in het nieuws geweest. Heel Nederland heeft via het nieuws kunnen volgen welke geweldsdelicten er zijn voorgevallen op de voetbalvelden. Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen voorkomen die ons geliefd voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Helaas is ook RKMVC geen uitzondering op dit gebied en worden onze leden met toenemende mate hiermee geconfronteerd. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier van een hele groep voetballiefhebbers verpest, heeft RKMVC besloten tot een actieve aanpak van ongewenst gedrag binnen de vereniging.

Het bestuur van RKMVC wil in samenwerking met de KNVB grensoverschrijdend gedrag tegen gaan door dit statuut in het leven te roepen. De verenging wilt via dit statuut een preventief en correctief beleid voeren om zo ons geliefd spelletje zo leuk mogelijk te houden.

De woorden normen en waarden zijn bijna dagelijks op de televisie. Een ieder gebruikt deze woorden en interpreteert ze op hun eigen wijze. Onder normen verstaat de vereniging, de geschreven regels zoals opgenomen in het reglement/statuten maar ook de ongeschreven regels ofwel fatsoensnormen genoemd. Waarden zijn de uitgangspunten die de verenging belangrijk acht voor alle leden, gasten en/of bezoekers.

Een belangrijk woord binnen normen en waarden is verantwoordelijkheid. Voetbal is een teamsport die bij RKMVC wordt beoefend. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar RKMVC. De verantwoordelijkheid nemen om anderen aan te spreken op hun gedrag om vanuit dat punt de naam van RKMVC in ere te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Om deze weg te kunnen bewandelen heeft RKMVC al haar leden nodig. Zowel de leden, de vrijwilligers, de gasten en de bezoekers. Want samen zijn wij RKMVC en samen stralen wij RKMVC uit. Daarvoor is mentaliteit nodig die gebaseerd is op sportief gedrag, die wij samen willen uitstralen naar buiten toe. Want wij zijn trots op onze vereniging, wij zijn trots op RKMVC!

Het beleid is erop gericht om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen (preventief), maar ook indien dit grensoverschrijdend gedrag voorkomt om consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt dus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van misdragingen niet kunnen en niet zullen worden getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (maar ook de gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.

Daarom heeft RKMVC bouwstenen samengesteld die de basis vormen waarop de vereniging is gebouwd.

Deze bouwstenen zijn: S. P. O. R. T.. Deze bouwstenen staan voor:
Sportiviteit
Plezier
Openheid
Respect
Toewijding

Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen zaken binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters, gasten/bezoekers en de faciliteiten waarvan je gebruik maakt. Vanuit de basis van de 5 bouwstenen zijn daarom de volgende gedragsregels opgesteld:

Sportiviteit

 • Wij gedragen ons sportief, ook als anderen niet zo sportief zijn.
 • Wij gedragen ons zowel bij uit als thuiswedstrijden als gast.
 • Wij schelden of vloeken niet in en buiten het veld.
 • Wij accepteren het gezag van de scheidsrechter/leiding.
 • Wij houden ons aan de regels van de KNVB.
 • Wij vertonen geen ongewenst gedrag(agressie, geweld, vernieling) en spreken elkaar hierop aan.
 • Wij feliciteren de tegenstander met de overwinning.

Plezier

 • Wij zijn trots op onze vereniging RKMVC.
 • Wij willen presteren, maar hebben vooral ook plezier.
 • Wij lachen mét elkaar en niet om elkaar.
 • Wij vieren SAMEN de overwinning.
 • Wij winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen.
 • Wij drinken samen een drankje na de wedstrijd.
 • Wij willen een ‘thuis’ c.q. ‘club’ gevoel voor onze leden creëren.

Openheid

 • Wij; het bestuur, leiders, trainers communiceren helder en duidelijk.
 • Wij; het bestuur, verschaft voldoende, tijdige en juiste informatie.
 • Wij; het bestuur, leiders en trainers lichten keuzes toe aan de leden.
 • Wij vinden dat Openheid en Eerlijkheid voorop staan.
 • Wij benoemen en belonen positief gedrag.
 • Wij ontmoedigen c.q. corrigeren ongewenst gedrag.
 • Wij spreken elkaar op een nette manier aan.
 • Wij zijn aanspreekbaar op ons gedrag.
 • Wij melden vormen van ongewenst gedrag volgens de procedure,
 • Wij STAAN achter onze vereniging.

Respect

 • Wij behandelen iedereen; zoals wij zelf behandeld willen worden
 • Wij hebben respect voor elkaar, leiders, trainers, tegenstander, scheidsrechter en bezoekers.
 • Wij bemoeien ons als ouders/verzorgers/bezoekers niet met speltechnische zaken.
 • Wij als ouders/verzorgers/bezoekers moedigen de leden aan.
 • Wij accepteren en gaan hier goed mee om het kantine reglement, NIET roken, GEEN drugs, GEEN alcoholgebruik onder de 16 jaar.
 • Wij onthouden ons altijd van racistische uitlatingen en seksueel getint gedrag.
 • Wij hebben respect voor andermans eigendommen(accommodatie en materiaal) en gaan hier goed mee om
 • Wij houden ons aan de regels van de accommodatie.
 • Wij zijn zuinig op ons complex en gooien afval in de daarvoor bestemde afvalbak.
 • Wij dragen het clubtenue zoals dat is voorgeschreven.
 • Wij behandelen iedereen gelijk en wij pesten niemand.

Toewijding

 • Wij, ouders, zijn zo veel als mogelijk bij wedstrijden van de jeugd.
 • Wij, ouders/leden, zijn met regelmaat bereid te rijden bij uitwedstrijden.
 • Wij proberen om waar mogelijk de vereniging te helpen waar ondersteunende diensten nodig zijn.
 • Wij, leider/trainer, ontvangen de tegenstander hartelijk en treden als gastheer op.
 • Wij melden ons tijdig voor trainingen en wedstrijden.
 • Wij zijn op de gewenste tijd aanwezig.
 • Wij, bestuur en begeleiders, nemen klachten serieus en zoeken actief naar oplossingen
© 2019 RKMVC | Spetsesweide 3, 6281BV Mechelen | Mede mogelijk gemaakt door: Computer Service Heuvelland