Gedragsregels

Vanuit de basis van de 5 bouwstenen hanteren wij binnen de vereniging de volgende gedragsregels:

Sportiviteit

· Wij gedragen ons sportief, ook als anderen niet zo sportief zijn.

· Wij gedragen ons zowel bij uit- als thuiswedstrijden als gast.

· Wij schelden of vloeken niet in en buiten het veld.

· Wij accepteren het gezag van de scheidsrechter/leiding.

· Wij houden ons aan de regels van de KNVB.

· Wij vertonen geen ongewenst gedrag (agressie, geweld, vernieling) en spreken elkaar hierop aan.

· Wij feliciteren de tegenstander met de overwinning.

Plezier

· Wij zijn trots op onze vereniging RKMVC.

· Wij willen presteren, maar hebben vooral ook plezier.

· Wij lachen mét elkaar en niet om elkaar.

· Wij vieren SAMEN de overwinning.

· Wij winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen.

· Wij drinken samen een drankje na de wedstrijd.

· Wij willen een ‘thuis’ c.q. ‘club’ gevoel voor onze leden creëren.

Openheid

· Wij, het bestuur, leiders, trainers communiceren helder en duidelijk.

· Wij, het bestuur, verschaft voldoende, tijdige en juiste informatie.

· Wij, het bestuur, leiders en trainers lichten keuzes toe aan de leden.

· Wij vinden dat Openheid en Eerlijkheid voorop staan.

· Wij benoemen en belonen positief gedrag.

· Wij ontmoedigen c.q. corrigeren ongewenst gedrag.

· Wij spreken elkaar op een nette manier aan.

· Wij zijn aanspreekbaar op ons gedrag.

· Wij melden vormen van ongewenst gedrag volgens de procedure,

· Wij STAAN achter onze vereniging.

Respect

· Wij behandelen iedereen zoals wij zelf behandeld willen worden.

· Wij hebben respect voor elkaar, leiders, trainers, tegenstander, scheidsrechter en bezoekers.

· Wij bemoeien ons als ouders/verzorgers/bezoekers niet met speltechnische zaken.

· Wij als ouders/verzorgers/bezoekers moedigen de leden aan.

· Wij accepteren het kantinereglement en gaan hier goed mee om: NIET roken, GEEN drugs, GEEN alcoholgebruik onder de 18 jaar.

· Wij onthouden ons altijd van racistische uitlatingen.

· Wij onthouden ons van seksueel getint gedrag, intimidatie en handelingen.

· Wij hebben respect voor andermans eigendommen (accommodatie en materiaal) en gaan hier goed mee om.

· Wij houden ons aan de regels betrekking hebbend op het gebruik van de accommodatie.

· Wij zijn zuinig op ons complex en gooien afval in de daarvoor bestemde afvalbak.

· Wij dragen het clubtenue zoals dat is voorgeschreven.

· Wij behandelen iedereen gelijk en wij pesten niemand.

Toewijding

· Wij, ouders/verzorgers, zijn zo veel als mogelijk bij wedstrijden van de jeugd.

· Wij, ouders/leden, zijn met regelmaat bereid te rijden bij uitwedstrijden.

· Wij proberen om waar mogelijk de vereniging te helpen waar ondersteunende diensten nodig zijn.

· Wij, leider/trainer, ontvangen de tegenstander hartelijk en treden als gastheer op.

· Wij melden ons tijdig voor trainingen en wedstrijden.

· Wij zijn op de gewenste tijd aanwezig.

· Wij, bestuur en begeleiders, nemen klachten serieus en zoeken actief naar oplossingen.

· Wij, bestuur, informeren onze leden en begeleiders actief over de gewenste omgangsvormen en de grenzen daarin.

· Wij, bestuur, volgen bij grensoverschrijdend gedrag ons correctief beleid en schakelen mogelijk betrokken instanties in.

© 2019 RKMVC | Spetsesweide 3, 6281BV Mechelen | Mede mogelijk gemaakt door: Computer Service Heuvelland