Preventie en correctie

Aanleiding

Sporten en grensoverschrijdend gedrag zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben, maar de werkelijkheid is anders. Ook binnen de sport- en voetbalwereld vinden er helaas incidenten plaats waarbij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. RKMVC wil graag leden van alle leeftijden laten sporten en de onderlinge sociale contacten van de leden bevorderen in een voor iedereen in de vereniging veilig en prettig klimaat, ongeacht geslacht, afkomst, of welke mogelijke ondersteunings-behoefte dan ook. De vereniging wil verantwoordelijkheid nemen voor deze opdracht. Binnen de invloedsfeer van onze vereniging staan wij voor een preventief en correctief beleid. Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen, maar indien zij alsnog voorkomen, om ook consequent handelend te kunnen optreden. Het moet duidelijk zijn, dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld binnen RKMVC niet kan en niet zal worden getolereerd.

Daarom voeren wij als vereniging ook beleid dat is gericht op het zo veel mogelijk voorkomen en indien nodig corrigeren van incidenten met ongewenste omgangsvormen. Hieronder verstaan wij: pestgedrag, discriminatie, bedreiging, mishandeling, vernieling en seksuele intimidatie en/of misbruik.

Preventief maken we hierbij aan alle leden duidelijk welke normen en waarden wij als vereniging belangrijk vinden en welke gedragsregels hierbij horen. Leden, supporters en gasten spreken wij hierop aan.

Indien er sprake is van overtreding van de gedragsregels zal er correctief worden opgetreden. Het bestuur van de vereniging kan in dergelijke voorkomende gevallen sancties opleggen en/of bevoegde instanties inschakelen. Bestuursleden, commissieleden, trainers en leiders hebben een voorbeeldfunctie in het naleven van de gedragsregels van de vereniging. Zij dragen zorg voor een open communicatie, voeren hun taken naar vermogen zo goed en correct mogelijk uit, geven voldoende en betrouwbare informatie en toelichting op hun beslissingen en zijn bereid om eerlijk over problemen te praten en te zoeken naar reële oplossingen. Elke klacht wordt daarbij serieus genomen. Anderzijds wordt positief gedrag gewaardeerd.

Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag

Vanuit de preventieve taak van de vereniging om een veilige sociale omgeving voor iedereen, doch met name kwetsbaren (waaronder kinderen), na te streven voert de vereniging de volgende 2 concrete acties uit:

· Elke teambegeleider die een rol wil spelen binnen de vereniging conformeert zich aan de gedragsregels door een handtekening te plaatsen onder de gedragsregels die de vereniging verlangt van vrijwilligers.

· Het bestuur verlangt van vrijwilligers (zie onderstaande specifieke uitleg) een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Met deze verklaring blijkt dat iemand geen

strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde taak binnen de vereniging

De vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging dienen een veilige omgeving voor alle leden te creëren en garanderen.

Op basis van de vrijwilligersgroepen binnen de vereniging, is een selectie gemaakt van de vrijwilligers die het bestuur wil oproepen om een VOG aan te vragen.

· Bestuursleden van de vereniging, op basis van mogelijk eerdere financiële misstanden of frauduleuze zaken.

· Trainers/coaches van seniorenteams, op basis van mogelijk eerdere misstanden.

· Trainers/begeleiders en hulpouders van jeugdteams, op basis van mogelijk eerdere misstanden aangaande drugsregelateerde zaken, fysiek geweld of seksueel misbruik.

De secretaris van de vereniging draagt zorg voor de administratie van de overlegde VOG en respecteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Per 3 jaar wordt van de vrijwilliger een nieuwe VOG verwacht.

Indien een bestaande vrijwilliger, behorende tot de betreffende selectie, geen VOG kan of wil overleggen, dient de vrijwilliger per direct zijn/haar taken neer te leggen.

© 2019 RKMVC | Spetsesweide 3, 6281BV Mechelen | Mede mogelijk gemaakt door: Computer Service Heuvelland