Normen en waarden

Om de doelstellingen ook daadwerkelijk in de praktijk te uiten, hanteren we als vereniging de normen en waarden volgens het acroniem SPORT:

Sportiviteit
Plezier
Openheid
Respect
Toewijding

Plezier Openheid Respect Toewijding Dit zijn onze bouwstenen van waaraan alle leden van de vereniging zich dienen te conformeren. Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop men met elkaar dient om te gaan, maar ook met anderen zaken binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters, gasten/bezoekers en de faciliteiten waarvan gebruik wordt gemaakt.

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (maar ook de gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken. Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.

© 2019 RKMVC | Spetsesweide 3, 6281BV Mechelen | Mede mogelijk gemaakt door: Computer Service Heuvelland